Hoveddelen av drift og vedlikeholdsbudsjettet er satt bort til entreprenører gjennom flerårige drift- og vedlikeholdskontrakter.Den vesentlige økningen i de økonomiske rammene i 2010 har vært utfordrende å administrere for Statens vegvesenet, og for entreprenørene har utfordringen vært å skaffe utstyr og mannskap.. I 2010 ble det utført mer enn 60 prosent flere årsverk i driftskontraktene sett i forhold til 2009.

Sammenlignet med 2009 ble det reasfaltert nesten 50 prosent mer vei i Vest-Agder i 2010. Vest-Agder hadde i fjor blant landets laveste asfaltpriser sammenlignet med resten av Norge. I 2010 ble det brukt rundt 84 000 tonn asfalt til reasfaltering av fylkesveinettet, til en kostnad på 64 millioner kroner. Disse midlene er også brukt til forarbeid på enkelte parseller som er planlagt asfaltert i 2011. Med den mengden som er lagt i 2010 vil det i gjennomsnitt ta omkring 13 år mellom hver gang en strekning blir reasfaltert, mot cirka 30 år før 2010. Etterslepet på vedlikehold av dagens fylkesveinett er kostnadsberegnet til ca 600 millioner kroner.

I Vest-Agder mangler det fortsatt 445 kilometer av fylkesveier med fast dekke. Disse veiene krever mye vedlikeholdsarbeid blant annet med grusing. Sammenlignet med 2009 var det en økning i grusing på 72 prosent i 2010.

Også på andre områder var det stor aktivitet Budsjettrammen for brovedlikehold økte i 2010 fra 6,8 millioner kroner i 2009 til 10 millioner kroner. Innen elektrofeltet ble det foretatt fornyelse av gamle trafikklysanlegg det ble anlagt ytterligere 8,4 km vei med belysning. På fylkesveiene er det nå totalt rundt 2800 armaturer. Strømkostnadene var på 4,25 millioner kroner i 2010. Sammenlignet med 2009 ble det en økning på antall meter autovern på 133,3 prosent i 2010. Dette er et viktig trafikksikkerhetstiltak for å få ned antall alvorlige trafikkulykker.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer