Siden 2008 har Kvadraturen Skolesenter i Kristiansand, sammen med Elkem Solar og bistandsorganisasjonen Arc-aid, samarbeidet med Kisumu Polytechnic i Kisumu i Kenya. Sentralt i samarbeidet er kompetansebygging innenfor planlegging, oppsett og drift av solcelleanlegg i Kenya og i Norge. NORAD har nå bevilget 7,5 millioner kroner til Arc-Aid til bygging av en ny videregående skole -”Solskolen” - i Kisum- området etter det opplegg som Arc-Aid har søkt om. Samarbeidet med Kvadraturen skolesenter og Elkem Solar og fylkeskommunens støtte til prosjektet har avgjort hatt betydning for innvilgelsen av søknaden. Fylkesutvalget godkjente i dag et opplegg for videre fremdrift i samarbeidsprosjektet mellom Kvadraturen skolesenter i Kristiansand og skolen Kisumu Polytechnic i Kenya.

Fylkeskommunens engasjement i det videre arbeid med etablering av skolen er knyttet til at Kvadraturen skolesenter vil samarbeide med Kisumu Polytechnic om utarbeiding av læreplaner for ny skole. Fylkeskommunen kan eventuelt bistå i prosjektering av skolen. Videre gir fylkeskommunen Arc-Aid i Kristiansand et administrasjonstilskudd på 75 000 kroner i 2011, slik at organisasjonen kan følge opp prosjektet skikkelig. Dette utgjør rundt en tredjedel av de pengene Arc-Aid selv må skaffe til administrasjon/oppfølging av skoleprosjektet ifølge avtalen med NORAD.

Parallelt med planlegging av ny skole fortsetter samarbeidet mellom Kvadraturen skolesenter og Kisumu Polytechnic og Elkem Solar om solcelleprosjektet, som både skal gi norske elever og kenyanske elever økt kunnskap om materiell og ressursbruk knyttet til solcelleenergi. Samarbeidet har tre elementer som består i utveksling av lærere, utveksling av elever og samarbeid om læreplaner. Kvadraturen skolesenter gis et tilskudd til dette på 300.000 kroner. Skolen innhenter også tilskudd fra andre til prosjektet, så som ”Vennskap Nord-Sør”.

Det vil bli gjennomført et prosjektmøte i Kenya våren 2011 om blant annet læreplanarbeidet.

Arc-Aid fikk i 2010 et tilskudd på 40 000 kroner til skogplanting i regi av ARO Center. Tilskuddet i 2010 ble dekket ved at fylkeskommunen sparte penger ved ikke å sende ut julekort. Det legges opp til at dette følges opp med en tilsvarende støtte i to nye år.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. april 2011 | Skriv ut siden