Trygg Trafikk Vest-Agder har lagt frem årsrapporten for 2010 som beskrives som et år med høy aktivitet over et vidt spekter av områder. Spesielt fremheves satsinger innenfor informasjonsarbeid og trafikkopplæring. Trygg Trafikks virksomhet er særlig innrettet på skoleverket og barn og unge. Ordningen med en egen budsjett- og ytelsesavtale mellom Trygg Trafikk og Vest- Agder fylkeskommune ble videreført i 2010. Avtalen blir fulgt opp med jevnlige møter i løpet av året og den revideres årlig. Organisasjonens virksomhet i Vest-Agder blir i all hovedsak finansiert av fylkeskommunen. Fylkeskommunens tilskudd til Trygg Trafikk i 2010 var 650.000 kroner.

I 2010 ble det gjennomført to organisatoriske endringer i Trygg Trafikk Vest-Agder som må nevnes. Liv Falkum gikk av som distriktsleder i Trygg Trafikk Vest-Agder og Ole Rath ble ansatt som ny distriktsleder. Falkum arbeider frem til høsten 2011 med et prosjekt i Trygg Trafikk med fokus på kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Kontorsted for Trygg Trafikk Vest-Agder ble i 2010 endret fra Statens vegvesens lokaler på Rige i Kristiansand til Fylkeshuset i Vest-Agder.

Når det gjelder ulykkessituasjonen pekes det på at det i 2010 var 12 drepte i trafikken i Vest-Agder. Tilsvarende tall de fire foregående årene var 13 drepte. Tallet på skadde viser også en svak nedgang.

I et eget avsnitt om fremtidige behov og muligheter opplyses det at Trygg Trafikk vil bidra til innsats på blant annet følgende områder:

• Trafikksikkerhetsarbeid i kommunene
• Tiltak rettet mot ungdom
• Trafikksikkerhetsarbeid med fokus på voksne som rollemodeller


av Torkelsen, Jan H., publisert 6. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer