Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø onsdag behandlet Vest-Agder fylkeskommunes årsregnskap for 2010 gikk hovedutvalget inn for at fylkestinget 27. april øker årets budsjettramme til fylkesveier med 18,5 millioner kroner. Hovedutvalget vil at midlene skal disponeres til både vedlikeholdsarbeid og investeringstiltak. Det foreslås at fylkestinget gir hovedutvalget fullmakt til å foreta en konkret fordeling av ekstramidlene i hovedutvalgets neste møte i mai dersom fylkestinget vedtar budsjettøkningen.

Det regnskapsmessige resultatet for 2010 for fylkeskommunen ble på 105,4 millioner kroner. Etter avsetninger og overføringer utgjør disponibelt resultat i underkant av 40 millioner kroner som fylkesrådmannen foreslår avsatt til fylkeskommunens disposisjonsfond.


av Torkelsen, Jan H., publisert 6. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer
 • Åpning Av Gs -vei
  av jto, 08.10.19

  Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

  Les mer
 • Bygg - Og Anleggsteknikk
  av jto, 01.10.19

  Bygg- og anleggslinja på Byremo videregående skole med på fylkesveiprosjekt

  Les mer