Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø onsdag behandlet Vest-Agder fylkeskommunes årsregnskap for 2010 gikk hovedutvalget inn for at fylkestinget 27. april øker årets budsjettramme til fylkesveier med 18,5 millioner kroner. Hovedutvalget vil at midlene skal disponeres til både vedlikeholdsarbeid og investeringstiltak. Det foreslås at fylkestinget gir hovedutvalget fullmakt til å foreta en konkret fordeling av ekstramidlene i hovedutvalgets neste møte i mai dersom fylkestinget vedtar budsjettøkningen.

Det regnskapsmessige resultatet for 2010 for fylkeskommunen ble på 105,4 millioner kroner. Etter avsetninger og overføringer utgjør disponibelt resultat i underkant av 40 millioner kroner som fylkesrådmannen foreslår avsatt til fylkeskommunens disposisjonsfond.


av Torkelsen, Jan H., publisert 6. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer