Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø onsdag behandlet Vest-Agder fylkeskommunes årsregnskap for 2010 gikk hovedutvalget inn for at fylkestinget 27. april øker årets budsjettramme til fylkesveier med 18,5 millioner kroner. Hovedutvalget vil at midlene skal disponeres til både vedlikeholdsarbeid og investeringstiltak. Det foreslås at fylkestinget gir hovedutvalget fullmakt til å foreta en konkret fordeling av ekstramidlene i hovedutvalgets neste møte i mai dersom fylkestinget vedtar budsjettøkningen.

Det regnskapsmessige resultatet for 2010 for fylkeskommunen ble på 105,4 millioner kroner. Etter avsetninger og overføringer utgjør disponibelt resultat i underkant av 40 millioner kroner som fylkesrådmannen foreslår avsatt til fylkeskommunens disposisjonsfond.


av Torkelsen, Jan H., publisert 6. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer