Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø onsdag behandlet Vest-Agder fylkeskommunes årsregnskap for 2010 gikk hovedutvalget inn for at fylkestinget 27. april øker årets budsjettramme til fylkesveier med 18,5 millioner kroner. Hovedutvalget vil at midlene skal disponeres til både vedlikeholdsarbeid og investeringstiltak. Det foreslås at fylkestinget gir hovedutvalget fullmakt til å foreta en konkret fordeling av ekstramidlene i hovedutvalgets neste møte i mai dersom fylkestinget vedtar budsjettøkningen.

Det regnskapsmessige resultatet for 2010 for fylkeskommunen ble på 105,4 millioner kroner. Etter avsetninger og overføringer utgjør disponibelt resultat i underkant av 40 millioner kroner som fylkesrådmannen foreslår avsatt til fylkeskommunens disposisjonsfond.


av Torkelsen, Jan H., publisert 6. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer