-Kan fylkesordføreren invitere til et møte mellom fylkesmann og fylkesting, der vi i fellesskap kan drøfte mulige endringer av Barnevernstjenesten og det offentlige hjelpeapparatet på systemnivå og lage et felles forslag til kvalitetsforbedring av Barnevernstjenestetilbudet for oversending til Barne- og familiedepartementet? Spørsmålet ble reist av fylkestingsrepresentant Melinda Kvinlaug (Venstre) i en interpellasjon som fylkesordfører Thore Westermoen besvarte i dag. -Jeg mener det ikke er naturlig at fylkesordføreren tar på seg den rolle interpellanten ber om, å drøfte dette i fylkestinget sammen med fylkesmannen. På samme måte som fylkeskommunen ønsker respekt for sine ansvarsområder og måten vi løser oppgavene på, mener jeg de som har ansvar for barnevernet må sørge for at tjenesten utføres tilfredsstillende. Jeg er derfor ikke innstilt på å ta et slikt konkret initiativ som foreslås av interpellanten, svarte Westermoen.

-Det er allerede mange år siden fylkeskommunen hadde ansvaret for barnevernet. Jeg tror jeg kan si at da staten i forbindelse med den store sykehusreformen overtok ansvaret, overtok de en tjeneste som var veldrevet og fungerte godt. Det er prisverdig at interpellanten og Venstre er opptatt av barns situasjon og herunder kvaliteten i det statlige barnevernet. Den bekymring interpellasjonen gir uttrykk for, er en bekymring jeg tror mange deler, sa fylkesordføreren.


av Torkelsen, Jan H., publisert 28. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Terje Damman Og Aleksander Lien Inngår Avtale
  av jto, 02.12.19

  Fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder har inngått avtale

  Les mer
 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer