-Kan fylkesordføreren invitere til et møte mellom fylkesmann og fylkesting, der vi i fellesskap kan drøfte mulige endringer av Barnevernstjenesten og det offentlige hjelpeapparatet på systemnivå og lage et felles forslag til kvalitetsforbedring av Barnevernstjenestetilbudet for oversending til Barne- og familiedepartementet? Spørsmålet ble reist av fylkestingsrepresentant Melinda Kvinlaug (Venstre) i en interpellasjon som fylkesordfører Thore Westermoen besvarte i dag. -Jeg mener det ikke er naturlig at fylkesordføreren tar på seg den rolle interpellanten ber om, å drøfte dette i fylkestinget sammen med fylkesmannen. På samme måte som fylkeskommunen ønsker respekt for sine ansvarsområder og måten vi løser oppgavene på, mener jeg de som har ansvar for barnevernet må sørge for at tjenesten utføres tilfredsstillende. Jeg er derfor ikke innstilt på å ta et slikt konkret initiativ som foreslås av interpellanten, svarte Westermoen.

-Det er allerede mange år siden fylkeskommunen hadde ansvaret for barnevernet. Jeg tror jeg kan si at da staten i forbindelse med den store sykehusreformen overtok ansvaret, overtok de en tjeneste som var veldrevet og fungerte godt. Det er prisverdig at interpellanten og Venstre er opptatt av barns situasjon og herunder kvaliteten i det statlige barnevernet. Den bekymring interpellasjonen gir uttrykk for, er en bekymring jeg tror mange deler, sa fylkesordføreren.


av Torkelsen, Jan H., publisert 28. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer