Fylkesutvalget fulgte i forrige uke opp et tverrpolitisk initiativ om mer penger til fylkesveiene i Vest-Agder, som representantene i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø tok tidligere i måneden. I årsbudsjettet for Vest-Agder fylkeskommune, som ble vedtatt i desember i fjor, ligger det inne vel 203 millioner kroner til fylkesveier. I forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for fjoråret som endte med overskudd har fylkesrådmann Tine Sundtoft foreslått at 4 millioner kroner plusses på rammen til fylkesveier. Både hovedutvalget og fylkesutvalget fulgte opp dette, men de gikk samtidig inn på å øke fylkesveirammen med ytterligere 14,5 millioner kroner. Inkludert merverdiavgift er dermed rammen oppe i rundt 225 millioner kroner. Fylkestinget fatter endelig beslutning i slutten av denne måneden.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. april 2011 | Skriv ut siden

-Jeg har absolutt tro på denne kampanjen. De fleste jenter har ingen kunnskap om biler, og blir passive passasjerer. De har ingen grunn til å motsi førerne, som har mye kunnskap om biler, og det er her vi kommer inn. Vi gir dem motargumenter, forklarer prosjektleder for Jentenes trafikkaksjon, Carina Ophus i Trygg Trafikk til Sørnett.
Jentene mottar fire brev i året om trafikksikkerhet, og har tilgang til et eget lukket nettsamfunn hvor de kan fortelle om opplevelser og oppfordre hverandre til å si nei til råkjøring. -Nettsamfunnet er veldig viktig. Her diskuterer de ulykker som har skjedd, egne opplevelser, og backer hverandre opp, sier Ophus.
Ungdom med nytt førerkort har 40 ganger høyere risiko enn gjennomsnittsbilisten for å havne i en møte- eller utforkjøringsulykke. 67 av 256 omkomne i trafikken i 2008 var i alderen 15-24 år. Antall ungdommer i alderen 15 til 24 år som mister livet i trafikken har økt med 52 prosent fra 2007 til 2008. Seks av ti ulykker skjedde i helg eller på høytidsdager