Fylkesutvalget tilrådde i dag at fylkestinget senere denne måneden skal godkjenne en avtale med Riksantikvaren om restfinansieringen av D/S Hestmanden. Avtalen legger opp til at Vest-Agder fylkeskommune forskotterer en bevilgning på 13 millioner kroner fra Riksantikvarens som utbetales i perioden 2012-2014. Fylkeskommunen bevilger i tillegg 4 millioner kroner til restaureringsarbeidene i 2011. Det er hittil benyttet 68 millioner kroner til restaurering av skipet. Fylkesutvalget anbefaler samtidig at fylkestinget skal slutte seg til en driftsavtale som er inngått mellom Stiftelsen Hestmanden og Stiftelsen Arkivet vedrørende formidling av krigsseilernes historie.

Med den utvikling saken nå har fått legges det opp til at restaureringsprosjektet kan avsluttes til 23. september i år, på 100-årsdagen for D/S Hestmanden. Fullfinansieringen av prosjektet er også viktig for Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter, som er helt avhengig av å få sluttføre dette restaureringsprosjektet om de skal greie å gjennomføre den omstillingen av virksomheten som er igangsatt ved verftet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer
 • Risøbank I Mandal
  av jto, 27.09.19

  Stabil virksomhet for Risøbank IKS i Mandal

  Les mer
 • Jury Fylkeskulturprisen 2019
  av jto, 26.09.19

  Juryen for fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge er oppnevnt

  Les mer