Fylkestinget godkjente onsdag en avtale med Riksantikvaren om restfinansieringen av D/S Hestmanden. Vest-Agder fylkeskommune påtar seg å forskuttere en bevilgning på 13 millioner kroner fra Riksantikvarens som utbetales i perioden 2012-2014. Fylkeskommunen går i tillegg inn med 4 millioner kroner til restaureringsarbeidene i 2011. I følge en oppsatt fremdriftsplan er det nå lagt opp til at restaureringsprosjektet kan avsluttes til 23. september i år, på 100-årsdagen for D/S Hestmanden. Fylkestinget tok også til orientering en driftsavtale som er inngått mellom Stiftelsen Hestmanden og Stiftelsen Arkivet vedrørende formidling av krigsseilernes historie.

Stiftelsen Hestmanden startet i fjor høst et arbeid med å vurdere Stiftelsen Arkivet som aktør for åStiftelsen Arkivet følge opp formidlingen av D/S Hestmanden. Styret i Stiftelsen Hestmanden opphevet samarbeidet med Vest-Agder-museet, og jobbet fram en ny samarbeidsavtale om formidling av krigsseilernes historie med Stiftelsen Arkivet. Avtalen er godkjent av styrene i henholdsvis Stiftelsen Hestmanden og Stiftelsen Arkivet, og avtalen trådte i kraft fra 1. januar i år. Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune har fulgt opp dette arbeidet i sine budsjetter fra og med 2011.

I løpet av 2011 overtar også Stiftelsen Arkivet ansvaret for sekretariatet for Stiftelsen Hestmanden som en del av samarbeidsavtalen om formidling av krigsseilernes historie.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Nordberg Fort Hovedbygg
  av jto, 05.04.19

  Ny avtale om drift av Nordberg fort i Farsund

  Les mer
 • VAM
  av jto, 03.04.19

  Vil bidra til å sikre museumsgjenstander

  Les mer
 • Timenes Og Østensen
  av jto, 03.04.19

  Årets "spillemiddelutvalg" er nå oppnevnt

  Les mer