Hvilke krav kan og bør jeg stille i konkurransegrunn lag og kontrakt? Spørsmålet reises på et frokostseminar i fylkeshuset i Kristiansand onsdag 27. april av arrangøren som er ”Prosjekt for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser, Vest-Agder” ved Vest-Agder fylkeskommune og ”Framtidens Byer Kristiansand” ved Kristiansand kommune. Ved å stille riktige miljøkrav og velge gode miljøalternativer ved innkjøp eller leasing av kjøretøy kan klimagassutslipp og driftskostnader reduseres. Frokostseminar ønsker å gi deltakerne et nyttig kunnskapsgrunnlag for å foreta en miljøvurdering ved bilinnkjøp i sin virksomhet.

Arrangøren har invitert DIFI som formidler veiledende miljøkriterier som en hjelp til å gjøre gode innkjøp. Grønn Bil vil vise på muligheter og begrensninger til å satse på ladbare biler med fokus på offentlige virksomheter. Møllergruppen AS vil gi deltakerne et bransjeperspektiv.

Målgruppene er innkjøpere og enhetsledere i offentlige og private virksomheter, samt miljø- og klimarådgivere. Det blir mulighet for å stille spørsmål. Deltakelse er gratis og inkluderer enkel frokost. Frokost serveres fra 08:15.
Påmelding til Ylva Svedenmark på e-mail: ysv@vaf.no. Påmeldingsfrist: 20. april 2011

Program:

08:30 Innledning

08:35 DIFI veiledende kriteriesett for miljøbevisste kjøp og leasing av biler
Frida Røyne, førstekonsulent, DIFI

09:05 Elbiler – er dette et godt valg for offentlige bruk?
Gabriel Wergeland Krog, rådgiver, Grønn Bil

09:30 Dagens og morgendagens miljøbiler
Terje Jochumsen, daglig leder Gumpens Auto, Møllergruppen AS

09:50 Oppsummering og spørsmål

Fylkeshuset i Kristiansand har adresse Tordenskjoldsgate 65. Rutebilstasjonen er lokalisert ti minutters gangvei fra Fylkeshuset. Arrangøren oppmuntrer alle til å reise kollektivt til seminaret.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. april 2011 | Skriv ut siden