30. mars ble den årlige konferansen for universell utforming avviklet i Lyngdal. Dette som en oppfølging av fylkeskommunens og Fylkesmannens fylkesstrategi for universell utforming 2009-2011. Tema for konferansen var universell utforming i offentlige bygg og tjenester, anskaffelser/innkjøp og transport. Denne gangen var det flere fagområder som ble berørt på en konferanse, som innebærer at noen kanskje ikke syntes det var tilstrekkelig grunnlag for å delta. Vi er imidlertid godt fornøyde med rundt 80 deltagere, som fant det interessant å lytte til utfordringer det offentlige møter i forbindelse med å imøtekomme kravene til universell utforming på ulike arenaer. Sett bort i fra et lite forbedringspotensiale i tilknytning til lokalet, er vi generelt godt fornøyde med gjennomførte konferanse og foredragholderne.  På neste side er det også mulig å få tilgant til den nyttige informasjonen som kom frem i foredragene om universell utforming i Lyngdal 30. mars 2011.

av admin, publisert 7. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer