-Mye godt er gjort, men det gjenstår fortsatt mange utfordringer, sa leder av fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Terje Damman da han tidligere i uken åpnet en konferanse i Lyngdal om universell utforming. Vel 80 deltok på årets konferanse som rettet søkelyset på temaer som offentlige bygg og tjenester, offentlige anskaffelser, transport og nettkommunikasjon. Bak arrangementet sto Vest-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Vest-Agder. Både fylkeskommunen og fylkesmannen skal være pådrivere for å skape et inkluderende samfunn for alle, som forhindrer unødvendige samfunnsskapte barrierer og sikrer økt tilgjengelighet og universell utforming på alle områder.

Damman viste til at Loven om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne nå har virket i vel to år. Samtidig har plan- og bygningsloven et sterkt fokus på universell utforming. -Den verktøykassa som lov og forskrifter er, gir det offentlige de redskapene som trenges for å ivareta universell utforming. Informasjon om tiltak og eksempler er viktig i arbeidet og den årlige konferansen her i fylket om universell utforming er et nyttig tiltak i så måte, sa han.

Han trakk også frem at Vest-Agder fylkeskommune har vedtatt en fylkesstrategi for universell utforming. -Den har i seg de prinsipper for universell utforming som er trukket opp i en nasjonal offentlig utredning fra 2001. Strategien innarbeides i planer, handlingsprogrammer og i det løpende arbeidet i alle virksomhetsområdene i fylkeskommunen og hos fylkesmannen, opplyste Damman.

-Innen kollektivtransporten i Kristiansand er nå et betydelig antall holdeplasser og mye materiell tilrettelagt. Det samme gjelder langruten mellom Kristiansand og Lista. Også i Taxus-tilbudet i Mandal skjer mye positivt. Fylkeskommunen har også utarbeidet og vedtatt en egen strategi og handlingsplan for samferdselsområdet, sa Damman.
Terje Damman på talerstolen i LyngdalTerje Damman på talerstolen i Lyngdal.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer