Det opprettes en ny bomstasjon på E18, vest i Lillesand, i tillegg til dagens bomstasjon på kommunegrensa mellom Lillesand og Grimstad. Det synes klart etter at samferdselsministeren anbefaler en slik løsning overfor Stortinget.Takstene for disse bomstasjonene blir halvert, fra dagens nivå. De nye takstene blir 15 kroner for lette kjøretøy og 30 kroner for tunge kjøretøy og gjelder for ny bomstasjon, samt for bomstasjon mellom Lillesand og Grimstad. Takstene for bomstasjonen i Gjerstad kommune blir uendret, opplyser samferdseldepartementet i en pressemelding.

Samferdselsdepartementet foreslår å følge fylkestingets initiativ om å utvide Aust-Agderpakka. Utvidelsen vil inkludere planlegging av E18, Tvedestrand – Arendal, samt planlegging og utbygging av gang og sykkelveg langs E18 og fylkesveg 402. Utvidelsen av Aust-Agderpakka har en økonomisk ramme på 200 millioner kroner, som foreslås finansiert av bompenger.

- Delt innkreving mellom flere bomstasjoner kombinert med et lavere takstnivå pr bomstasjon, girMagnhild Meltveit Kleppa en mer rettferdig innkreving. Det nye opplegget vil føre til at flere trafikanter, som har nytte av ny E18, betaler bompenger. Det er viktig å få fortgang i planleggingen av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Det haster også med utbygging av gang og sykkelveger. Jeg er derfor glad for å kunne legge frem dette forslaget, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.


av Torkelsen, Jan H., publisert 2. mai 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer