Fremskrittspartiets gruppeleder Arild Birkenes reiste i fylkestinget onsdag en interpellasjon til fylkesordfører Thore Westermoen hvor han spurte om fylkesordføreren vil medvirke til at, fylkeskommunen som veieier, sikrer og utbedrer en bakke i Songdalen kommune fra Nodeland sentrum til Nodelandsheia på Kuliaveien, slik at gul stripe kan etableres. Westermoen pekte på flere forhold som viser at fylkeskommunen allerede har, og vil opprettholde, fokus på Kuliaveien. -For å få fortgang i saken vil det være viktig at også Songdalen kommune setter utbedringer på fylkesveg 303 mellom Nodeland og Aukland på Setesdalsveien høyt på sin prioriteringsliste for tiltak på fylkesveger, understreket han.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer

Siste fra Politikk

 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer
 • Erklær Klimakrise Nå
  av jto, 13.06.19

  Innbyggerforslag - Erklær klimakrise nå - Vest-Agder

  Les mer
 • Ja Til Pelsfritt Fylke
  av jto, 12.06.19

  Innbyggerforslag: Ja til pelsfritt fylke!

  Les mer