Mange fylkeslag i Arbeiderpartiet ber regjeringen raske på i arbeidet med å gjøre tannlegebesøket billigere for folk flest. For to år siden vedtok Arbeiderpartiets landsmøte at tennene skulle bli en del av kroppen, eller med andre ord at tannhelse skal bli et offentlig ansvar på linje med andre helsetjenester, finansiert gjennom folketrygden. Landsmøtet ville også ha et maksimumsbeløp for hvor mye den enkelte skal betale i egenandel. Saken ble også gjort til et sentralt tema i valgkampen 2009. To år etter er vedtaket langt fra gjennomført.

-Hittil har regjeringen beveget seg med små skritt i denne retningen og vi ber om at det settes fortgang i denne saken med henblikk på gjennomføring innen utgangen av inneværende valgperiode, heter det i en uttalelse fra Aust-Agder Ap til årets landsmøte som starter neste torsdag. Fylkeslagene fra Oppland, Rogaland, Vestfold, Vest-Agder, Troms og Telemark har lignende uttalelser der de etterlyser regjeringens oppfølging av saken, opplyser Ukesavisen Ledelse.

av admin, publisert 1. april 2011 | Skriv ut siden