Prosjektleder for Høyhastighetsutredningen Tom Stillesby fra Jernbaneverket reiser i disse dager rundt til alle jernbaneforaene for å fortelle om resultater så langt fra utredningen. Han besøkte tirsdag Kristiansand hvor Jernbaneforum Sør var møtearrangør. Stillesby opplyste at han snart, sammen med firmaene som arbeider med strekningsvise utredninger, skal reise rundt for å lytte og få innspill fra enda større grupper, som kommuner og fylkeskommuner som kan bli berørt i fremtiden. Disse møtene vil finne sted mellom 20. mai og 15. juni. På møtet i Kristiansand presenterte han blant annet tallmateriale fra en markedsundersøkelse som viser at Sørvestbaneprosjektet er det mest fornuftige å satse først på.

Konsulentfirmaet Atkins har gjennomført en markedsundersøkelse hvor en har fått svar fra 3100 respondenter vedrørende de sju høyhastighetsstrekningene som nå utredes. For strekningen Oslo-Kristiansand Stavanger viser undersøkelsen at markedet, forutsatt en reisetid på 2 timer og 50 minutter og med en avgang i timen, i 2024 vil være på rundt 3,3 millioner reiser i året hvis billetten koster det samme som fly. Det er 9000 reiser per dag. 600 000 er nye reiser. Hvis billetten koster det samme som tog i dag, øker markedet til 4,4 millioner reiser i året. Det er 12 000 reiser pe. Dag. 800 000 er nye reiser. Høyhastighetstog tar 60 prosent av markedet (tog og fly) hvis billetten koster det samme som fly, eller 70 prosent av markedet hvis billetten koster det samme som tog.

Resultatet for de seks andre strekningene er at hvis en høyhastighetsbillett koster det samme som fly i dag, vil markedet i 2024 trolig være:

Oslo – Bergen – 2,1 millioner reiser i året. 6000 pr. dag 
Oslo – Trondheim – 2,8 millioner reiser i året. 8000 pr. dag 
Oslo – Bergen/Stavanger (over Haukeli) – 4,4 millioner reiser i året. 12000 pr. dag
Bergen – Stavanger – 700 000 reiser i året. 2000 pr. dag
Oslo – Gøteborg – 1,2 millioner reiser i året. 3000 pr. dag
Oslo – Stockholm – 800 000 reiser i året. 2000 pr. dag

Det er kun en ny bane over Haukeli fra Oslo til henholdsvis Bergen og Stavanger som vil ha et høyere reisenivå en Sørvestbanen. Det tallene imidlertid ikke viser er alle reiser som ikke skjer fra endepunkt til endepunkt. Det er ikke tvil om at intercity-trafikk og reiser fra stoppested til stoppested langs Sørvestbanen vil være betydelig større langs den tett befolkede kysten i forhold til et befolkningsfattig innland.

Stillesby opplyste at det er avdekket at det ikke synes å være noe stort marked for høyhastighets-godstog. - Det kan vi bare legge bak oss, sa han.

For øvrig gjorde han det klart at basisgrunnlaget for utredningsarbeidet fremover vil være dobbeltsporet jernbane. Dobbeltspor vil muliggjøre 12 høyhastighetstog hver time pluss fire andre tog, enten passasjertog med flere stopp eller godstog hver time.
Korridor Sør Alternativer

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer