For 100 år siden var tannråte et stort folkehelseproblem som krevde en egen folkebevegelse. Derfor ble det 1. juni 1911 stiftet en forening for ”bekjempelse av tannsykdommer”, i dag Norsk Tannvern. I alle disse årene har foreningen arbeidet for å bedre befolkningens tannhelse. Vår visjon er ”Tenner for livet” og det overordnede mål er å ”arbeide for en god oral helse i befolkningen”. 100-årsjubileet skal markeres med festmøte og mottakelse i Oslo Rådhus 4. mai og et faglig jubileumsseminar dagen etter., fremgår det i en pressemelding fra Norsk Tannvern.

Norsk Tannvern arbeider for god helse i befolkningen gjennom å bedre tannhelsen. Vi samarbeider med offentlig tannhelsetjeneste, Tannlegeforeningen, Tannpleierforeningen, lærestedene, industrien og med helsemyndighetene. Norsk Tannvern tilbyr veiledning og materiell til bruk i forebyggende arbeid.

Generelt har tannhelsen hos barn og unge aldri vært så bra som nå. Selv om den tiden er forbi da tannråte var et alvorlig samfunnsproblem, er det imidlertid fortsatt utfordringer på tannhelsefeltet. Det er nødvendig med forsterket innsats overfor enkeltpersoner og grupper med dårlig tannhelse. Sosiale ulikheter i tannhelse følger sosiale ulikheter i helse.

Norsk Tannvern gir ut bladet Munnpleien, som kom ut for første gang i 1916. Munnpleien kommer med to nummer per år og sendes til alle offentlige tannklinikker, helsestasjoner, videregående skoler med helse- og sosialfag, høgskoler med sykepleierutdanning og til odontologiske læresteder.

Den mest kjente brosjyren Norsk Tannvern har utgitt er Reisen til Helseland. Den kom ut i nærmere 1 million eksemplarer og ble delt ut til barn på folkeskolen på 1950- og 60-tallet. Reisen til Helseland er også tittelen på boken Norsk Tannvern gir ut i anledning jubileet. Den er skrevet av to tidligere styreledere, Reidun Stenvik og Svein Jacobsen. Boken illustrerer Norsk Tannverns 100-årige liv i tekst og bilder.


av admin, publisert 29. april 2011 | Skriv ut siden