Vennesla kommune har lagt kommuneplan med samfunns- og arealdel ut til offentlig ettersyn. Fylkesutvalget behandlet i dag samfunnsdelen som omhandler langsiktige utfordringer knyttet til miljø og samfunnsutvikling for kommunen som helhet og kommunen som organisasjon. Fylkesutvalget mener Vennesla kommune følger opp Regionplan Agder 2020 og utkastet til Regional plan for Kristiansandsregionen på en god måte. Fylkestinget avgir den endelige uttalelsen til planforslaget 27. april.

-Vennesla kommune har gjort et svært godt arbeid for å få avklart hovedutfordringer gjennom statistikk og utredningsarbeid, utført nødvendig prioritering og knyttet oppgaver til kommunens ulike roller, skriver fylkesrådmann Tine Sundtoft i saksfremlegget.

Vennesla kommune skal i planperioden fokusere på følgende områder:
-Levekår - likestilling/kompetanse/utdanning/oppvekstvilkår
-Utvikling - befolknings-/næringsutvikling

Prioriteringen og valg av fokusområder er i tråd med fylkeskommunens anbefalinger. I tillegg samsvarer de prioriterte områdene langt på vei med strategiområdene i Regionplan Agder. Hovedutfordringene skal være retningsgivende for kommunen som samfunnsutvikler, tjenesteyter, arbeidsgiver og ressursforvalter.
Fylkesutvalget besøker Vennesla kommuneVenneslas ordfører Thorhild Bransdal orienterte fylkesutvalget om kommunens arbeid med kommuneplanen under et fellesmøte mellom fylkesutvalget og kommunens formannskap i fjor høst.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer