Fylkesordfører Laila Øygarden fra Aust-Agder og fylkesordfører Toril Runden fra Vest-Agder la vekt på at det samarbeides godt på Sørlandet om samferdselssaker. -Vi samarbeider godt, vi er enige om prioriteringer og det oppnås resultater som er positive for landsdelen, sa de to. De ser det også som svært bra at fylkeskommunene, som et resultat av regionreformen fra 2010, er blitt landets store veieier. De mener dette gir muligheter for å få til regionalt prioriterte løsninger. -Vi kan ikke løse alle utfordringer på en gang. Det store etterslepet på vedlikehold som fylkeskommunene overtok i fjor medfører store økonomiske utfordringer, påpekte Øygarden. -Vi har imidlertid vist at vi satser. I fjor økte Vest-Agder fylkeskommune veisatsningspotten økonomisk med 20 prosent, understreket Runden.

Mens Aust-Agder stortingsrepresentant Ingebjørg A. Godskesen fra Frp som sitter i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite hevdet at det jobbes for dårlig fra Sørlandet mot sentrale myndigheter i samferdselssaker, var komitekollega stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (AP) av motsatt oppfatning. Han betegnet samarbeidet og dialogen som god. Han mante imidlertid forsamlingen til ikke å bli for snevre i måten å arbeide og tenke på. –Det er viktig at vi samarbeider på Agder for å fremme våre saker. Men samtidig er det viktig å ha to tanker i hodet samtidig. Vi må også ha et perspektiv ut over Agder-fylkene og se muligheter som ligger i allianser og samarbeid mot både Rogaland og Telemark, påpekte han.

Samferdselskonferansen panelutspørringFra venstre: Laila Øygarden, Toril Runden, Frdddy de Ruiter, Ingebjørg A. Godskesen og programleder Dag Ingvar Jacobsen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer