Fylkesordfører Laila Øygarden fra Aust-Agder og fylkesordfører Toril Runden fra Vest-Agder la vekt på at det samarbeides godt på Sørlandet om samferdselssaker. -Vi samarbeider godt, vi er enige om prioriteringer og det oppnås resultater som er positive for landsdelen, sa de to. De ser det også som svært bra at fylkeskommunene, som et resultat av regionreformen fra 2010, er blitt landets store veieier. De mener dette gir muligheter for å få til regionalt prioriterte løsninger. -Vi kan ikke løse alle utfordringer på en gang. Det store etterslepet på vedlikehold som fylkeskommunene overtok i fjor medfører store økonomiske utfordringer, påpekte Øygarden. -Vi har imidlertid vist at vi satser. I fjor økte Vest-Agder fylkeskommune veisatsningspotten økonomisk med 20 prosent, understreket Runden.

Mens Aust-Agder stortingsrepresentant Ingebjørg A. Godskesen fra Frp som sitter i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite hevdet at det jobbes for dårlig fra Sørlandet mot sentrale myndigheter i samferdselssaker, var komitekollega stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (AP) av motsatt oppfatning. Han betegnet samarbeidet og dialogen som god. Han mante imidlertid forsamlingen til ikke å bli for snevre i måten å arbeide og tenke på. –Det er viktig at vi samarbeider på Agder for å fremme våre saker. Men samtidig er det viktig å ha to tanker i hodet samtidig. Vi må også ha et perspektiv ut over Agder-fylkene og se muligheter som ligger i allianser og samarbeid mot både Rogaland og Telemark, påpekte han.

Samferdselskonferansen panelutspørringFra venstre: Laila Øygarden, Toril Runden, Frdddy de Ruiter, Ingebjørg A. Godskesen og programleder Dag Ingvar Jacobsen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer