Fylkesrådmann Tine Sundtoft uttrykte i en oppsummering av den store samferdselskonferansen som ble arrangert i Kristiansand torsdag og fredag at den hadde bidratt til å forsterke den samstemte enigheten om hva landsdelen vil oppnå innen samferdsel i årene fremover. –Det er blitt tydeliggjort at det ikke er stor uenighet i landsdelen. Gjennom enighet har vi oppnådd resultater så langt og gjennom enighet vil vi også oppnå nye resultater fremover, understreket fylkesrådmannen. På konferansen deltok flere av landsdelens stortingsrepresentanter, politikere og fagfolk fra fylkeskommunene, kommunene, organisasjoner og media.

Også fylkesvaraordfører Oddvar Skaiaa oppsummerte med at han hadde opplevd konferansen som preget av en positiv holdning og vinkling for å se hvordan landsdelen samlet skal oppnå gode løsninger og målsettinger. På et punkt var han imidlertid meget bastant: -Vi må arbeide for å få halvert tiden som går med til planlegging av samferdselsprosjekter og det må stilles til rådighet midler til samferdselsplanlegging.

Han trakk også frem at det innen samferdselsvirksomheten er viktig med god dialog og åpne kanaler med næringslivet. –Vi har god erfaring fra samarbeidet med NHO og Lo, men vi kan gjøre noe for at samarbeidet blir enda bedre., fastslo Skaiaa.

Konferansen ble arrangert av Vest-Agder fylkeskommune. Aust-Agder fylkeskommune og NHO-Agder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer