Fylkestinget ble onsdag orientert om at AP-representanten Silje Renathe Langøy trer ut av fylkestinget på grunn av flytting til Nørresundby i Danmark. Det ble derfor foretatt en del opprykk og nyvalg. AP’s vararepresentant Johnny Vatne går inn som fast representant i fylkestinget. Erik Müller (SV) overtar Langøys plass i fylkesutvalget og Müllers plass i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø overtas av Johnny Vatne. Helle Ingeborg Mellingen (AP) går inn som representant i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i stedet for Langøy. I tillegg foretas en del flere endinger knyttet til andre verv Langøy har hatt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer