Kommuner og fylkeskommuner blir i stor grad berørt av EØS og Norges forhold til EU. Behovet for informasjon er derfor økende, men det kan ofte være vanskelig å finne fram til relevante stoff og pålitelige kilder. En arbeidsgruppe bestående av KRD, UD og kommunesektoren har tilpasset en egen inngang på Europaportalen med kommuner og fylkeskommuner som primærmålgruppe. Dette skal gjøre det lettere å orientere seg i informasjonsjungelen.

Kommunesektorens inngang på Europaportalen
Kommunesektoren selv har etterlyst bedre kommunikasjon og dialog mellom forvaltningsnivåene. Det er et behov for å belyse mulige konsekvenser for regioner og lokalsamfunn av EØS-relevante EU-initiativer, og for å sikre en god tilpassing når EØS-regelverk skal innlemmes i norsk rett og tolkes/håndheves i kommunal sektor. Ved tidlig varsling kan kommunesektoren bidra med kunnskap og kontakter, og samarbeide om påvirkning gjennom sine europeiske interesseorganisasjoner.
Gjennom den nye inngangen organiseres informasjonen etter temaer som er relevante for kommunal og/eller fylkeskommunal forvaltning. Ved å klikke seg inn på et tema, vil man få informasjon om norsk EU/EØS-engasjement innenfor det området, som for eksempel gjennomføring av relevant regelverk, europeiske samarbeidsprogrammer, nettverk og organisasjoner kommuner og fylker kan delta i.
Prosjektet er i en startfase, og ikke alle temaer er fullstendig fylt med innhold. Redaksjonsgruppen inviterer derfor publikum til å komme med tips og råd om hvordan sidene kan utvikles bedre.
Europaportalen for kommunesektoren

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. april 2011 | Skriv ut siden