Fylkestinget beklaget onsdag meget sterkt at Kulturdepartementet enda ikke har fulgt opp sine positive signaler om å bevilge, eller gi tilsagn om statstilskudd til Buen kulturhus i Mandal. Fylkestinget forventer nå at dette kommer inn i statsbudsjettet for 2012. Fylkestinget viser til at det i oktober 2009 vedtok at Vest-Agder fylkeskommune skal garantere for inntil 20 millioner kroner av statstilskuddet det er søkt om slik at bygging kunne komme i gang som planlagt og for at kostnadene ikke skulle øke. Dersom kulturhuset ”Buen” ikke innvilges statstilskudd vedtok fylkestinget at fylkeskommunens utbetaling av garantibeløpet innarbeides i økonomiplanen for de kommende årene. Utbetalingen vil fylkeskommunen hente fra sitt disposisjonsfond mot tilbakeføring etter hvert som fylkeskommunen mottar tilskuddsrammer til regionale kulturbygg.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Nordberg Fort Hovedbygg
  av jto, 05.04.19

  Ny avtale om drift av Nordberg fort i Farsund

  Les mer
 • VAM
  av jto, 03.04.19

  Vil bidra til å sikre museumsgjenstander

  Les mer
 • Timenes Og Østensen
  av jto, 03.04.19

  Årets "spillemiddelutvalg" er nå oppnevnt

  Les mer