Fylkestinget beklaget onsdag meget sterkt at Kulturdepartementet enda ikke har fulgt opp sine positive signaler om å bevilge, eller gi tilsagn om statstilskudd til Buen kulturhus i Mandal. Fylkestinget forventer nå at dette kommer inn i statsbudsjettet for 2012. Fylkestinget viser til at det i oktober 2009 vedtok at Vest-Agder fylkeskommune skal garantere for inntil 20 millioner kroner av statstilskuddet det er søkt om slik at bygging kunne komme i gang som planlagt og for at kostnadene ikke skulle øke. Dersom kulturhuset ”Buen” ikke innvilges statstilskudd vedtok fylkestinget at fylkeskommunens utbetaling av garantibeløpet innarbeides i økonomiplanen for de kommende årene. Utbetalingen vil fylkeskommunen hente fra sitt disposisjonsfond mot tilbakeføring etter hvert som fylkeskommunen mottar tilskuddsrammer til regionale kulturbygg.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Ebokbib Logo Rund
  av jto, 06.02.19

  eBokBib opphører til nyttår

  Les mer
 • VAM Prosjektmidler 2019
  av jto, 05.02.19

  Vest-Agder-museet utlyser prosjektmidler

  Les mer
 • Arkivet I Kristiansand
  av jto, 29.01.19

  EØS-MIDLENE Hvilke muligheter gir dette for deg?

  Les mer