Fylkestinget godkjente onsdag et forslag til strategidokument for Sørvestbanen som Jernbaneforum Sørs plenumsmøte vedtok i januar. Plenumsmøtets vedtak forutsetter godkjenning av respektive fylkesting i Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold. Strategidokumentet er særlig innrettet mot tre sider av jernbanetilbudet: fremkommelighet, samfunnsbygging og regionutvikling, samt miljø og sikkerhet. Jernbaneforum Sør, som ble etablert i 1992, har som formål å påskynde utbygging av et moderne jernbanetilbud på strekningen Oslo-Stavanger. Dette forutsetter en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Prosjektet er gitt navnet Sørvestbanen.

Utbygging av Sørvestbanen vil knytte sammen regionsentra i Vestfold, Grenland, Agder ogTog i tunnelåpning Rogaland. Det vil åpne nye felles bo- og arbeidsmarked og gi eksisterende nærings- og kunnskapsklynger helt nye vilkår for samhandling og samarbeid. En ny Sørvestbane vil vil medføre at reisetiden Oslo-Kristiansand kortes ned til tre timer og ned til fem timer på strekningen Oslo-Stavanger. Det legges også opp til at en mulig ny kystnær trasé gjennom Agder-fylkene og Rogaland blir utredet.

Sørvestbanen vil gjøre tog langt mer attraktivt for person- og godstrafikk mellom Oslo og Stavanger, og bidra til å redusere miljøbelastningene som følge av bil- og flytrafikk på denne strekningen. Godstrafikk vil også kunne flyttes fra vei til bane.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer
 • Åpning Av Gs -vei
  av jto, 08.10.19

  Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

  Les mer
 • Bygg - Og Anleggsteknikk
  av jto, 01.10.19

  Bygg- og anleggslinja på Byremo videregående skole med på fylkesveiprosjekt

  Les mer