Fylkestinget godkjente onsdag et forslag til strategidokument for Sørvestbanen som Jernbaneforum Sørs plenumsmøte vedtok i januar. Plenumsmøtets vedtak forutsetter godkjenning av respektive fylkesting i Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold. Strategidokumentet er særlig innrettet mot tre sider av jernbanetilbudet: fremkommelighet, samfunnsbygging og regionutvikling, samt miljø og sikkerhet. Jernbaneforum Sør, som ble etablert i 1992, har som formål å påskynde utbygging av et moderne jernbanetilbud på strekningen Oslo-Stavanger. Dette forutsetter en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Prosjektet er gitt navnet Sørvestbanen.

Utbygging av Sørvestbanen vil knytte sammen regionsentra i Vestfold, Grenland, Agder ogTog i tunnelåpning Rogaland. Det vil åpne nye felles bo- og arbeidsmarked og gi eksisterende nærings- og kunnskapsklynger helt nye vilkår for samhandling og samarbeid. En ny Sørvestbane vil vil medføre at reisetiden Oslo-Kristiansand kortes ned til tre timer og ned til fem timer på strekningen Oslo-Stavanger. Det legges også opp til at en mulig ny kystnær trasé gjennom Agder-fylkene og Rogaland blir utredet.

Sørvestbanen vil gjøre tog langt mer attraktivt for person- og godstrafikk mellom Oslo og Stavanger, og bidra til å redusere miljøbelastningene som følge av bil- og flytrafikk på denne strekningen. Godstrafikk vil også kunne flyttes fra vei til bane.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer