Sæther pekte på at det i landet nå foretas rundt fem milliarder reiser i året. Av disse gjennomføres 88 prosent i bil, vel ni prosent i buss/trikk/T-bane, 1,2 prosent i tog og resten i båt og fly. -Utfordringen er at vi i årene fremover til 2040 vil få et folketall som øker fra dagens snaue fem millioner til vel seks millioner. I Agderbyen forventes en befolkningsvekst på 33 prosent. Det betyr 300 000 flere reiser daglig. Samtidig vil varehandelen øke med to prosent årlig. Frem til 2040 vil lastebil- og jernbanetransporten av gods fordobles og godstransporten på skip vil øke med 40 prosent.

-Dagens måte å drive samferdsel i Norge innebærer unødige forsinkelser. Til å planlegge et prosjekt må en beregne at det går med minst ni år. Deretter kommer en gjennomføring over tid. Vi har etablert oss med et planleggingsregime som gjør at vi ikke holder tritt med verken utfordringer eller behov, fastslo Sæther.

Samferdselskonferansen - Erling SætherRådgiver Erling Sæther med brannfakkel fra transportnæringen på samferdselkonferansen.

av admin, publisert 29. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer