Fylkestingsrepresentant Terje Damman (H) viste i fylkestinget i dag til at Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet om se på muligheten for at fylkeskommunale bompengeselskap skal omfatte flere bompengeprosjekter. Tanken er at fylkeskommunene skal samle alle bompengeprosjektene sine i et bompengeselskap, mens dagens organisering i hovedsak innebærer et selskap per prosjekt. Damman foreslo at fylkestinget skal få utarbeidet en vurdering vedrørende en fusjonering av de tre selskapene: Lister Bompengeselskap AS, Nye Kristiansand Bompengeselskap AS og Hidra Bompengeselskap AS til ett bompengeselskap så raskt som mulig. Fylkestinget støttet enstemmig forslaget.

I forslaget som ble bifalt fremgår det at fylkestinget ber om at et notat om en mulig fusjon skal forelegges fylkesutvalget. I notatet skal det klargjøres hvordan en slik prosess kan gjennomføres og hvilke konsekvenser en fusjon vil ha. Fylkestinget ga fylkesutvalget fullmakt til å avgjøre sakens videre fremdrift.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer