Fylkestingsrepresentant Terje Damman (H) viste i fylkestinget i dag til at Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet om se på muligheten for at fylkeskommunale bompengeselskap skal omfatte flere bompengeprosjekter. Tanken er at fylkeskommunene skal samle alle bompengeprosjektene sine i et bompengeselskap, mens dagens organisering i hovedsak innebærer et selskap per prosjekt. Damman foreslo at fylkestinget skal få utarbeidet en vurdering vedrørende en fusjonering av de tre selskapene: Lister Bompengeselskap AS, Nye Kristiansand Bompengeselskap AS og Hidra Bompengeselskap AS til ett bompengeselskap så raskt som mulig. Fylkestinget støttet enstemmig forslaget.

I forslaget som ble bifalt fremgår det at fylkestinget ber om at et notat om en mulig fusjon skal forelegges fylkesutvalget. I notatet skal det klargjøres hvordan en slik prosess kan gjennomføres og hvilke konsekvenser en fusjon vil ha. Fylkestinget ga fylkesutvalget fullmakt til å avgjøre sakens videre fremdrift.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer