Fylkestingsrepresentant Terje Damman (H) viste i fylkestinget i dag til at Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet om se på muligheten for at fylkeskommunale bompengeselskap skal omfatte flere bompengeprosjekter. Tanken er at fylkeskommunene skal samle alle bompengeprosjektene sine i et bompengeselskap, mens dagens organisering i hovedsak innebærer et selskap per prosjekt. Damman foreslo at fylkestinget skal få utarbeidet en vurdering vedrørende en fusjonering av de tre selskapene: Lister Bompengeselskap AS, Nye Kristiansand Bompengeselskap AS og Hidra Bompengeselskap AS til ett bompengeselskap så raskt som mulig. Fylkestinget støttet enstemmig forslaget.

I forslaget som ble bifalt fremgår det at fylkestinget ber om at et notat om en mulig fusjon skal forelegges fylkesutvalget. I notatet skal det klargjøres hvordan en slik prosess kan gjennomføres og hvilke konsekvenser en fusjon vil ha. Fylkestinget ga fylkesutvalget fullmakt til å avgjøre sakens videre fremdrift.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer