Fylkestingsrepresentant Terje Damman (H) viste i fylkestinget i dag til at Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet om se på muligheten for at fylkeskommunale bompengeselskap skal omfatte flere bompengeprosjekter. Tanken er at fylkeskommunene skal samle alle bompengeprosjektene sine i et bompengeselskap, mens dagens organisering i hovedsak innebærer et selskap per prosjekt. Damman foreslo at fylkestinget skal få utarbeidet en vurdering vedrørende en fusjonering av de tre selskapene: Lister Bompengeselskap AS, Nye Kristiansand Bompengeselskap AS og Hidra Bompengeselskap AS til ett bompengeselskap så raskt som mulig. Fylkestinget støttet enstemmig forslaget.

I forslaget som ble bifalt fremgår det at fylkestinget ber om at et notat om en mulig fusjon skal forelegges fylkesutvalget. I notatet skal det klargjøres hvordan en slik prosess kan gjennomføres og hvilke konsekvenser en fusjon vil ha. Fylkestinget ga fylkesutvalget fullmakt til å avgjøre sakens videre fremdrift.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer
 • Åpning Av Gs -vei
  av jto, 08.10.19

  Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

  Les mer
 • Bygg - Og Anleggsteknikk
  av jto, 01.10.19

  Bygg- og anleggslinja på Byremo videregående skole med på fylkesveiprosjekt

  Les mer