Statens vegvesen får en tilleggbevilgning på 160 millioner kroner i forbindelse med regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2011. Og sør-vestlandet tilgodeses med mesteparten av ekstramidlene. Hovedfokus er satt på trafikksikkerhet og planarbeid. 70 millioner kroner er knyttet til konkrete trafikksikkerhetstiltak i Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Videre skal 30 millioner gå til sluttoppgjør med Agder OPS Vegselskap for E18-prosjektet Grimstad - Kristiansand.

Av de 70 millionene til sør-vestlandet skal 27 millioner benyttes til bygging av midtrekkverk på E18 i Aust-Agder, som gjør at midtrekkverk-prosjektet Frivold - Bie blir forlenget til Temse. Det er også lagt opp til midtrekkverk på E39 ved Try i Vest-Agder med 3 millioner. Det er lagt inn 20 millioner kroner til videreføring av arbeidet med belysning av E39 på strekningen Vest-Agder grense - Ålgård i Rogaland. Videre skal 12 millioner anvendes til bedre lys i fire tunneler på E39 i Vest-Agder og 8 millioner til utbedring av tre ulykkesutsatte kurver på E39 ved Skolandssvingen i Lyngdal

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. mai 2011 | Skriv ut siden