Regjeringen har nå fordelt 416,7 millioner kroner av overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål. 167 millioner kroner går til Den kulturelle skolesekken, 124,7 millioner kroner går til kulturbygg og 125 millioner kroner går til frifond. Av midlene til Den kulturelle skolesekken går 122,5 millioner kroner til grunnskolen. Vest-Agder mottar henimot 4,9 millioner kroner av disse midlene. 39,8 mill. kroner går til Den kulturelle skolesekken i videregående opplæring. Av disse går 1,4 millioner kroner til Vest-Agder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. mai 2011 | Skriv ut siden