Siden 1977 – som er det første året vi har statistikk om overgang til norsk statsborgerskap – og fram til 2010 har nærmere 236 500 utenlandske statsborgere fått norsk statsborgerskap. De største enkeltgruppene når det gjelder overganger til norsk statsborgerskap i perioden 1977-2010, er tidligere statsborgere fra Pakistan (19 500), Somalia (15 000), Irak (14 700) og Vietnam (14 600).

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. mai 2011 | Skriv ut siden