Torsdag 19. mai vedtok ATP- Areal og Transportprosjektet i Kristiansandsregionen enstemmig en sykkelhandlingsplan for Kristiansandsregionen for perioden 2011 til 2020. Bak planen står sju kommuner i regionen og de to fylkeskommunene. I planen legges det opp til nye gang- og sykkelprosjekter for rundt 600 millioner kroner. Sykkelhandlingsplanen inneholder flere forslag som skal øke syklingen. Målet er å doble sykkelandelen i regionen innen 2020, slik at 11 prosent av alle reiser blir gjort på sykkel. Målet er også at 80 prosent av barn og unge skal sykle eller gå til skolen.

Prosjektene til 600 millioner kroner skal finansieres av bompenger i den neste samferdselspakken for Kristiansandsregionen. Det er midler det ikke er søkt om og som en ennå ikke har. Når det vil bli søkt om midler avhenger blant av de statlige utredningene som nå gjøres for et fremtidig trafikksystem for E 39 og Kristiansand. Prosjektene for 600 millioner kroner må ikke forveksler med de prosjektene som allerede er finansiert av dagens bompengeordning. Det er gang- sykkelveier, trafikksikkerhetstiltak og kollektivtiltak for 410 millioner kroner. En del av dem er også ferdig bygd, som for eksempel gang- sykkelvei fra Brennåsen til Nodeland i SongdalenSykkelbyen i Norge - Kristiansand kommune.

Å etablere en sykkelstamvei i Kristiansand fra Kjosbukta i Vågsbygd til Sørlandsparken er trolig det prosjektet som kan øke syklingen mest. Strekningen har allerede mest sykkeltrafikk i regionen, men potensialet er mye større. Sykkelstamveien skal realiseres de neste par-tre årene for 30 millioner kroner. Separering mellom gående og syklende og utvidelse av veibredde til 5,5 meter på store deler av strekningen, skal gi syklister og fotgjengere en mest mulig hinderfri trasé. Tiltak for å skape tryggere løsninger ved kryss og avkjørsler, bedre sikt og miljøtiltak blir også sentralt. Sykkelstamveien finansieres i stor grad av midler fra den statlige belønningsordningen.
I alle planverk på lokalt og regionalt nivå skal det tas hensyn sykling. Det gjelder for eksempel at gode sykkeltrasèer legges inn i reguleringsplaner og at det settes krav til sykkelparkering i byggesaker.

av admin, publisert 24. mai 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer