I april økte trafikken betydelig i Listerbommene. Totalt 17 433 flere kjøretøyer, tilsvarende en økning på 7,6 prosent, passerte i april i år bommene på E39 Kvinesheia og fylkesvei 43 enn det gjorde i april i fjor. I løpet av årets fire første måneder er trafikken i bommene samlet økt med 5,1 prosent. Økningen har vært på 7,2 prosent i Kvineshei-bommen og på 2,2 prosent på fylkesvei 43-bommen. I antall er det i første tertial i år registrert 808 773 kjøretøyer i bommene. det er 39430 flere enn i samme periode i fjor.

Over tid har det vært en svært høy vekst, men med opp- og nedganger. Et mål på vekst er at mens det i januar 2010 passerte samlet 5550 kjøretøyer i snitt daglig i bommene var dette antallet i april i år økt til 8207. Det er en økning på nærmere 48 prosent.


av admin, publisert 12. mai 2011 | Skriv ut siden