Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter i Kristiansand har fått i oppdrag å tilstandsvurdere skroget til D/S Kysten. Stålarbeidet på styrbord side av fartøyet ble ferdigstilt allerede i 2004 og deler av babord side gjenstår. Det er derfor bestilt en tilstandsvurdering for denne delen av skroget, for å kartlegge reparasjonsbehovet. D/S Kysten ble bygget ved Trondhjems Mekaniske Værksted og levert til Namsos Dampskibsselskap i 1909. Den er nå hjemmehørende i Tønsberg.

For å få atkomst til innsiden av skroget er det nødvendig å demontere alt av interiør, reisverk, kledning og isolasjon. Demonteringsarbeidet i første klasse salongen akterut, toaletter og lugarer frem til spant 42 på hoveddekk er nå avsluttet og området er klargjort for sandblåsing. Sandblåsingen vil fjerne maling og rust før inspeksjon. Til måling av ståltykkelse benyttes ultralyd. Det demonterte interiøret er nå merket, pakket og fjernet fra salongen og lugarene. Før demonteringen startet ble innredningen fotodokumentert.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. mai 2011 | Skriv ut siden