Fylkesutvalget oppnevnte tirsdag de tre representantene som Vest-Agder fylkeskommune skal ha som medlemmer av Rådsforsamlingen i stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter: Gunnar Rostveit (AP), Åse Tønnessen Sæbø (KrF) og Arild Birkenes (Frp). Rådsmedlemmene oppnevnes for resten av denne valgperioden. Vest-Agder fylkeskommune vil oppnevne nye medlemmer til Rådsforsamlingen etter høstens fylkestingsvalg. Bakgrunnen er at Stiftelsestilsynet har godkjent at det foretas vedtektsendringer for Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. Den viktigste endringen er at det nå etableres en Rådsforsamling.

En annen vedtektsendring er at styret reduseres fra åtte medlemmer med personlig vararepresentant, til fem medlemmer med to vararepresentanter og at styret velges av Rådsforsamlingen. Det nye styret skal velges i forbindelse med ordinær Rådsforsamling som er planlagt 8. juni 2011.

av admin, publisert 12. mai 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer