Fylkesutvalgspolitikere, fylkeskommunale administrative ledere og ordførere fra Listerregionen var før påske på en studiereise til Bremen og Cuxhaven i Tyskland. Formålet med reisen var å bli nærmere orientert om Tysklands storsatsing på fornybar energi og Norges rolle i et framtidsrettet Europeisk energisystem.

På første dagen hadde fylkeskommunen organisert et seminar som hadde kraftutveksling mellom Vest-Agder og Tyskland som hovedtema, og det stilte kompetente foredragsholdere fra både universitetet, miljøverndepartementet i delstaten Niedersachsen, Statnett, sjøkabelprosjektet NorGer og Innovasjon Norges Tyskland-kontor. De norske deltakere fikk høre om hvordan Norge både kan øke kraftforsyningssikkerheten i hjemlandet og samtidig bidra til at Tyskland og Europa kan nå sine ambisiøse mål i forhold til reduksjon av CO2.

Den andre dagen reiste gruppen til havnebyen Cuxhaven hvor deltakerne først fikk en omvisning

Vindmølle-testanlegg
Testanlegg for vindmøller.
på en bedrift som produserer fundamenter til offshore vindmøller. Politikerne og de fylkeskommunale ledere ble imponert over dimensjonen av vindmøllekomponentene og krav som stilles til havnen for å håndtere tunglast.

Etter bedriftsomvisningen besøkte delegasjonen havneadministrasjonen i Cuxhaven. Cuxhaven er en av havnene rundt Nordsjøen som har kommet lengst når det gjelder realiseringen av offshore-vindkraft virksomhet. Det måtte bygges en såkalt tunglastplattform som tåler 90 tonn per kvadratmeter for å håndtere tunge offshore vindmøllekomponenter. Havneutbyggingen ble finansiert av delstaten Niedersachsen og er en del av Niedersachsens og Tysklands satsning på fornybar energi. I dag er to produsentbedrifter for vindmøllekomponenter og et offshore vindmølle-testanlegg lokalisert i havnen, og det bygges ut for flere virksomhet. Dette skal føre til flere arbeidsplasser i regionen og en enda bedre posisjonering av Cuxhaven som offshore-vind sentrum ved Nordsjøen.


av admin, publisert 2. mai 2011 | Skriv ut siden