Agderrådet deler årlig ut en likestillingspris. Formålet med likestillingsprisen er å yte honnør til mottakeren, samt stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og likeverd mellom kvinner og menn i Agder. Likestillingsprisen kan tildeles personer, offentlige og private virksomheter og organisasjoner i Agder som har nedlagt et fortjenstfullt arbeid for fremme av likestilling og likeverd mellom menn og kvinner. Likestillingsprisen vil bli utdelt på Agderrådets årsmøte. Prisen er en statuett utført av Arne Vinje Gunnerud.

Organisasjoner og privatpersoner oppfordres til å komme med forslag til kandidater. Fristen for innsendelse av forslag er 1. juni 2011.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Torleiv Momrak, tlf. 37 01 74 80, eller Hilde Skjulestad, tlf. 37 01 73 19.

Forslag sendes:
Agderrådet
Postboks 788, Stoa
4809 Arendal

Forslag kan også sendes på e-post til hilde.skjulestad@austagderfk.no

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. mai 2011 | Skriv ut siden