Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø stiller seg positivt til søknad fra Audnedal kommune om økonomisk støtte til planlegging av et stedsutviklingsprosjekt knyttet til Konsmo. Hovedutvalget bevilget onsdag 200 000 kroner til prosjektet. Hovedmålsettingen er å utvikle området rundt elva og Konsmo sentrum til økt trivsel og bolyst for innbyggerne i sentrum, brukerne av sentrumstjenestene og turister. Det aktuelle området vil utgjøre et attraktivt oppholdssted for rekreasjon og bading i sommersesongen og skøyteaktiviteter om vinteren.

Det legges opp til å få reist et servicebygg med toalett tilgjengelighet for alle, grill- og sitteplasser. Videre ser kommunen at aktivitetsplassen kan knyttes opp til Barnevandringssenteret med tanke på tilreisende.

Planarbeidet skal starte opp høsten 2011 og avsluttes våren 2012.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. mai 2011 | Skriv ut siden