Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal tildele Miljøprisen 2011 til Vågsbygd skole i Kristiansand for skolens flerårige innsats med å sette fokus på miljøvern og miljøtiltak i sin virksomhet. Miljøprisen skal være en stimulans for miljøarbeidet i Vest-Agder og tildeles for særlig fortjenestefullt arbeid innenfor det som ligger i begrepet miljøvernarbeid. Prisen er på 25.000 kroner, og et diplom.

Vågsbygd skole var foreslått som prisvinner av Hilde Finckenhagen fra Grønn Hverdag. Hun skriver i sin begrunnelse at Vågsbygd skole gjennom mange år har hatt et engasjement for å ta vare på miljøet. De er blant annet blant de ivrigste i ”Gå til skolen aksjonen”. Noe som innebærer at barna nesten aldri kjøres til skolen. I løpet av det siste året har skolen som en av få skoler i regionen, blitt sertifisert som Miljøfyrtårn. Skolen har også innført mange miljøbesparende tiltak og har stort fokus på at elevene er med og tar ansvar for at tiltakene holdes i hevd. Videre arrangerer skolen en miljøuke hver høst, og i undervisningen ellers har kunnskap om miljø om hvordan elever og lærere selv kan bidra til å ta vare på miljøet, fått en sentral plass.

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø begrunner sitt valg av prisvinner med at Vågsbygd skole har drevet en langvarig satsing med fokus på miljøarbeid. Innsatsen er blant annet rettet mot barn gjennom både undervisning og ulike praktiske miljøtiltak, og etter fylkeskommunens vurdering er dette med på å skape gode holdninger som vil være viktig med tanke på fremtidig miljøvernarbeid. Videre mener fylkeskommunen at det er både positivt og forbilledlig at skolen har jobbet aktivt for å bli sertifisert som miljøfyrtårn.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. mai 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer