I forkant av et ordinært møte la fylkesutvalget tirsdag 10. mai inn et besøk Forskningsstasjonen Flødevigen på Hisøy i Arendal. Det ble et meget interessant besøk på stasjonen som ble opprettet i 1882. Den er en av landets - og Europas - eldste institusjoner innen havforskning. Forskningsstasjonen ligger åpent og strategisk til i sjøkanten i forhold til den mest befolkningsrike delen av landet, og for regelmessig overvåkning av kyststrømmen idet den passerer vestover. Forsker Halvor Knutsen ga utvalget en engasjert orientering om virksomheten i Flødevigen, om aktuell forskning og aktuelle utfordringer.

Forskningsstasjonen har gjennom årenes løp vært en plattform for svært varierte forskningsaktiviteter både på land og til sjøs. Det var her det norske oppdrettseventyret startet med blant annet torskeutklekking og hummeroppdrett. Personellet som er lokalisert i Flødevigen arbeider i dag med forvaltningsrettet rådgivning og forskning innen flere områder.

Forskningsstasjonen Flødevigen har fasiliteter, utstyr og kompetanse til å dekke et bredt spekter av aktiviteter og forsøk i felten, i laboratorier og i basseng samt lang tradisjon for innsamling av datamateriele. Stasjonen har ansvaret for unike tidsserier i tilknytning til overvåkning av miljø og levende marine organismer i Skagerrak.

Utbyggingen av forskningsstasjonen har skjedd etappevis. For kort tid siden ble et nytt laboratoriebygg på 1300 kvadratmeter, til en prislapp på 40 millioner kroner, åpnet. Samtidig ble kaifasilitetene modernisert. Stasjonen har en bemanning på 38 forskere, pluss studenter og medarbeidere fra NAV. Deres oppgaver er tredelt. De gir rådgivning, de driver forskning og overvåking og de gjennomfører forskningsformidling. Stasjonens forskere er involvert i en rekke prosjekter både i inn- og utland og har stadig besøk av utenlandske forskere.
Fylkesutvalget i Flødevigen


av Torkelsen, Jan H., publisert 11. mai 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer