Det er nå satt opp ny dato for frokostseminar om temaet miljøbevisste bilinnkjøp: Hvilke krav kan og bør jeg stille i konkurransegrunnlag og kontrakt? Seminaret avholdes 15. juni fra klokken 09:00 til klokken 10:30 i møterom Haven i Fylkeshuset i Kristiansand. Frokostseminaret ønsker å gi deltakerne et nyttig kunnskapsgrunnlag for å foreta en miljøvurdering ved bilinnkjøp i sin virksomhet. Ved å stille riktige miljøkrav og velge gode miljøalternativer ved innkjøp eller leasing av kjøretøy kan klimagassutslipp og driftskostnader reduseres.

Seminaret arrangeres av ”Prosjekt for Miljø- og Samfunnsansvar i Offentlige Anskaffelser” ved Vest-Agder fylkeskommune og ”Framtidens Byer” ved Kristiansand kommune.

Påmelding til ysv@vaf.no (påmeldingsfrist 10. juni).

Program:

09:00 Innledning
09:05 Elbiler – er dette et godt valg for offentlige bruk?
Gabriel Wergeland Krog, rådgiver, Grønn Bil
09:30 DIFI veiledende kriteriesett for miljøbevisste kjøp og leasing av biler.
Frida Røyne, førstekonsulent, DIFI
10:00 Dagens og morgendagens miljøbiler.
Terje Jochumsen, daglig leder Gumpens Auto (Møllergruppen AS) og Kristiansand Bilforhandlerforening
10:20 Oppsummering og spørsmål

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden