Hidra landfast tunnelen kommer til å bli bygd etter vedtatt reguleringsplan. Alternativ bruk av fyllmassene fra tunnelen til industriformål på Hidra blir ikke utredet. Det fastslår ordfører Reidar Gausdal i Flekkefjord kommune. Han sier at formannskapet var samstemt i dette synet. -Vi kommer ikke til å gjøre noe mer for å utrede alternative løsninger. Det hadde blitt en lang prosess, og det er vi ikke villige til å ta sjansen på nå, forklarer Gausdal i følge en nyhetsmelding på Statens vegvesens nettsider.

Prosjektleder Oddvar Kaarmo i Statens vegvesen sier, på samme nettside, at han kunne gått for
Oddvar Kaarmo
Oddvar Kaarmo
alternativ bruk av massene fra tunnelen, men at det i så fall måtte ha kommet som initiativ fra Flekkefjord kommune som planmyndighet eller Vest-Agder fylkeskommune som vegeier.

-I den vedtatte tunnelløsningen trenger vi massene for å fylle ut der rundkjøringen ved Kuneset kommer. Dersom steinen skulle vært benyttet til andre formål, måtte vi funnet en alternativ trasé for tunnelen, slik at den kom ut ved bebyggelsen i Bukstad, sier Kaarmo.
– Nå er det uaktuelt. I stedet forberedes utlysing av anbudskonkurranse på vedtatt tunnelplan til høsten. Anleggstart kan være i gang på vårparten neste år, ifølge Kaarmo.

Kilde: Statens vegvesen


av admin, publisert 11. mai 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer