En av landsdelens største bedrifter, Agder Energi, har satt rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn på dagsorden. I den anledning ble Global Future nylig invitert til bedriften og tatt i mot av konsernsjef Tom Nysted. Han orienterte om konsernets strategi fram mot 2015. -Energibransjen er i rask utvikling og Agder Energi planlegger betydelige investeringer i årene som kommer. Det vil åpne spennende karrieremuligheter i selskapet, sa Nysted. Å bygge nettverk er viktig for nå frem i arbeidslivet. Deltakerne i Global Future har deltatt på møter med bedrifter og andre arrangementet i regionen.

Integrering av personer med høyere utdanning på relevant nivå i arbeidslivet er en viktig målsetting for Global Future. Synliggjøring av rollemodeller skal bidra til at arbeidsgivere blir mer oppmerksomme på den kompetansen som personer med minoritetsbakgrunn besitter og som må tas i bruk i fremtiden.

Global Future programmet skal kvalifisere mennesker med ikke-norsk bakgrunn til stillinger og styreverv i privat og offentlig sektor. Vest-Agder fylkeskommune har helt siden programmet startet opp vært en av samarbeidspartnerne til NHO-Agder som har drevet prosjektet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. mai 2011 | Skriv ut siden