Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete har valgt ut 27 nye Inn på tunet-kommuner. Marnardal og Kvinesdal er blant kommunene som vil få tilført midler fra Inn på tunet-løftet 2011. Kvinesdal kommune har fått støtte til et to-årig prosjekt der de vil kartlegge behovet for Inn på tunet-tjenester innen rusomsorg, psykisk helse og skole. Marnardal kommune har ikke valgt ut bestemte målgrupper, men skal det neste halvåret gjøre en tverrfaglig kartlegging av hvilke Inn på tunet-tjenester de har behov for.

Inn på tunet er tilrettelagte tilbud på gårdsbruk. Tilbudene utvikles for bestemte målgrupper, for eksempel mennesker som trenger arbeidstrening, er demente, psykisk syke eller utviklingshemmede. Tilbudene utvikles i nært samarbeid mellom gårdbruker og kommunen eller NAV.
Inn på tunet-løftet er en tre-årig satsing i regi av Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Målet er å styrke Inn på tunet i kommunenes plan- og strategiarbeid, og å finne gode samarbeids­former for å utvikle tjenestene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. mai 2011 | Skriv ut siden