KS er fornøyd med at kommunesektoren, det vil si fylkeskommunene og kommunene, kan få en høyere inntektsvekst i 2012 enn i 2011. Samtidig er det mye som tilsier at utgiftene kan bli en god del høyere enn hva Regjeringen forutsetter. - En inntektsvekst i 2012 på rundt fire milliarder kroner er mye penger, og det ser ut som om det kan bli en forbedring i forhold til det svært stramme opplegget for 2011. Det er vi glade for. Det er likevel viktig å være klar over at utgifter som følger av befolkningsutviklingen alene utgjør en stor andel av dette beløpet, og at den fort kan bli høyere enn Regjeringen anslår. Det er også usikkert hvor stor økningen i pensjonsutgiftene blir for kommunesektoren, sier nestleder i KS, Bjørg Tysdal Moe.

Regjeringen foreslår en ramme for vekst i frie inntekter for fylkeskommunene på en halv til trekvart milliarder kroner. Av disse er 400 millioner kroner anbefalt benyttet til å styrke vegvedlikeholdet på fylkesvegene, mens befolkningsutviklingen krever 200 millioner kroner ekstra.

- Den kraftige kostnadsveksten som har vært på vedlikeholdskontrakter, gjør at det er tvingende nødvendig å styrke fylkeskommunenes rammer til vegvedlikehold, bare for å videreføre dagens nivå på vedlikehold, sier Bjørg Tysdal Moe.

av admin, publisert 18. mai 2011 | Skriv ut siden