Det stunder mot uker hvor en på varme og flotte vårdager, må holde kontorvinduene lukket for å få noenlunde arbeidsro. Det er ikke noe lystig syn å se på all måkeskitten som spres respektløst ut på tak, vegger, vinduer, uteområder, parkerte biler og sykler. Det rapporteres også at personer i nærområdet har fått skitt i både hodet og på klær.

Dersom noen lesere har gode råd om hvordan en skal komme uvesenet til livs så tas de imot med takk.

Les mer om skremmeugleprosjektet her: http://www.vaf.no/hoved.aspx?m=8&amid=59082

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. mai 2011 | Skriv ut siden