Ved høstens kommunevalg kan 16- og 17-åringene i 20 kommuner stemme. Før helgen gikk startskuddet for kampanjen ”STEM 1209” som skal få flere unge til å engasjere seg. Kampanjen ”STEM 1209” ble lansert av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner på deres Barne- og ungdomsting. Kampanjen er et ledd i Regjeringens forsøk med å sette ned stemmerettsalder til 16 år. På nettstedet www.stem1209.no kan ungdom få tips til hvordan de kan finne et parti som passer dem og informasjon om partiene og finne informasjon om hvordan de kan stemme.

- Forsøket med å la 16- og 17-åringene få stemme er viktig bidrag til fornyelse av demokratiet og en ny demokratidebatt, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Regjeringen ønsker at barn og unge skal få reell innflytelse over sin egen hverdag og utviklingen av samfunnet. Lysbakken og Navarsete sender nå et felles rundskriv til alle Norges kommuner. Rundskrivet er en samlet fremstilling av lover, regelverk og rettigheter knyttet til barns og unges deltakelse og innflytelse. Regjeringen har også satt ned Ungdommens maktutredning.
Stem banner


av Torkelsen, Jan H., publisert 2. mai 2011 | Skriv ut siden