Regjeringen foreslår i Revidert Nasjonalbudsjett økte midler til kampen mot frafall i videregående opplæring. Regjeringen ønsker å styrke Ny Giv arbeidet mot frafall med 55 millioner kroner, på toppen av de 175 millioner kroner som allerede er bevilget til Ny Giv i 2011. Ny GIV - Gjennomføring i videregående opplæring - er en nasjonal dugnad for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Mesteparten av de nye midlene skal brukes til oppfølging av elever som presterer faglig svakt på 10. trinn og i videregående opplæring.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte behov med 3,5 millioner kroner. Tilskuddet til bedriftene bidrar til at flere ungdommer kommer i arbeid og at flere ungdommer blir sysselsatt i yrker der de får anvende sin utdanning. Bevilgningen vil gjøre det mulig å imøtekomme økt søknadsmengde i 2011.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. mai 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer