Fylkestinget økte i april rammen som fylkeskommunen i år skal benytte til fylkesvegformål med 18.5 millioner kroner. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i dag hvordan ekstramidlene skal benyttes. Det settes av 1,2 millioner kroner til fullfinansiering av en redusert utbygging av en gang- og sykkelveg på fylkesveg 455 i Marnardal. Videre benyttes 1,5 millioner kroner til inndekking av etterrapporterte utgifter på ferjedrift i Flekkefjord i 2010, mens de resterende 15,8 millioner kroner disponeres til økt drift og vedlikehold på fylkesvegnettet i 2011.

I samarbeid med Statens vegvesen er det utarbeidet et forslag til hvordan ekstramidlene best kan benyttes. Etter en utfordrende vinter som har ført til stor slitasje på fylkesvegnettet, er det ønskelig å benytte mest mulig av midlene til tiltak innen drift og vedlikehold.

Å bruke en større andel av de ekstrabevilgede midlene på investering anses i praksis å være vanskelig da tidsfristene knyttet til kontrakts- og anbudsregimet for offentlige anskaffelser ikke gjør det mulig å omsette for vesentlige ekstrabeløp i 2011. Det er samtidig ønskelig å bruke mest mulig på vedlikehold av den eksisterende vegkapitalen.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer