Fylkestinget økte i april rammen som fylkeskommunen i år skal benytte til fylkesvegformål med 18.5 millioner kroner. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i dag hvordan ekstramidlene skal benyttes. Det settes av 1,2 millioner kroner til fullfinansiering av en redusert utbygging av en gang- og sykkelveg på fylkesveg 455 i Marnardal. Videre benyttes 1,5 millioner kroner til inndekking av etterrapporterte utgifter på ferjedrift i Flekkefjord i 2010, mens de resterende 15,8 millioner kroner disponeres til økt drift og vedlikehold på fylkesvegnettet i 2011.

I samarbeid med Statens vegvesen er det utarbeidet et forslag til hvordan ekstramidlene best kan benyttes. Etter en utfordrende vinter som har ført til stor slitasje på fylkesvegnettet, er det ønskelig å benytte mest mulig av midlene til tiltak innen drift og vedlikehold.

Å bruke en større andel av de ekstrabevilgede midlene på investering anses i praksis å være vanskelig da tidsfristene knyttet til kontrakts- og anbudsregimet for offentlige anskaffelser ikke gjør det mulig å omsette for vesentlige ekstrabeløp i 2011. Det er samtidig ønskelig å bruke mest mulig på vedlikehold av den eksisterende vegkapitalen.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer