Fylkestinget økte i april rammen som fylkeskommunen i år skal benytte til fylkesvegformål med 18.5 millioner kroner. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i dag hvordan ekstramidlene skal benyttes. Det settes av 1,2 millioner kroner til fullfinansiering av en redusert utbygging av en gang- og sykkelveg på fylkesveg 455 i Marnardal. Videre benyttes 1,5 millioner kroner til inndekking av etterrapporterte utgifter på ferjedrift i Flekkefjord i 2010, mens de resterende 15,8 millioner kroner disponeres til økt drift og vedlikehold på fylkesvegnettet i 2011.

I samarbeid med Statens vegvesen er det utarbeidet et forslag til hvordan ekstramidlene best kan benyttes. Etter en utfordrende vinter som har ført til stor slitasje på fylkesvegnettet, er det ønskelig å benytte mest mulig av midlene til tiltak innen drift og vedlikehold.

Å bruke en større andel av de ekstrabevilgede midlene på investering anses i praksis å være vanskelig da tidsfristene knyttet til kontrakts- og anbudsregimet for offentlige anskaffelser ikke gjør det mulig å omsette for vesentlige ekstrabeløp i 2011. Det er samtidig ønskelig å bruke mest mulig på vedlikehold av den eksisterende vegkapitalen.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer