1317

Saker til behandling:

Økonomisk rapport per 1. kvartal 2011

Strategisaken 2011

Endring av tilbudsstruktur 2011/2012

Bruk av tiltakspakke/ekstraordinære virkemidler til fagopplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Vest-Agder fylkeskommune 2010

Anonym retting

Orientering om tilsyn med voksenopplæringen

Bygningsmessige tiltak ved Søgne-, Mandal- og Vennesla videregående skole

Mandal kommune - kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023 - offentlig ettersyn

Fordeling av spillemidlene 2011

Evaluering av Kompetansesenteret for Idrett i Agder (KIA) 2008 - 2010

Olav Haavorstad
hovedutvalgsleder

av admin, publisert 16. mai 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer