Tirsdag 24. mai arrangeres det ny samling med søkelys på jenter og teknologi. Denne gangen er samlingen lagt opp for niende klasse. Den finner sted mellom klokken 10.15 og 13.00 på Universitetet i Agders Campus Grimstad – Auditorium C2 036. Bak arrangementet FRITT VALG, Kristiansand kommune, Universitetet i Agder og NHO. Det har de seneste årene vært arrangert tilsvarende samlinger flere ganger og flere steder i landsdelen. Det har bidratt til at stadig flere ungdommer og spesielt jenter har valgt å satse på en teknologfaglig utdanning. Landsdelen har dermed fått bedret mulighet til å ansette ungdom med en utdanning det er stor etterspørsel etter.

På arrangementet blir det noen kortere innlegg, presentasjon av ungdommer som har foretatt yrkes- og studievalg, et innspill om motivasjon og utdanning, lunsj og noe til.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. mai 2011 | Skriv ut siden