I boka beskrives 50 frilufts- og tur muligheter i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla. Alle turene egner seg for folk som ønsker å gå på tur, men særlig for deg som benytter hjul – enten det er elektrisk rullestol, barnevogn, rullator eller sykkel.

Alle turene har en turbeskrivelse og praktisk informasjon om turens vanskelighetsgrad, lengde og spesiell tilrettelegging. Det er også kart til hver tur, samt natur- og kulturhistorisk informasjon knyttet til de ulike områdene.

Veiviseren- 50 turer på hjul, er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Midt-Agder friluftsråd og Vest-Agder fylkeskommune.

Arbeidet har vært ledet av Janne Johnsen i Midt-Agder friluftsråd og med bistand fra Torill Folkestad og Bård Lassen i Vest-Agder fylkeskommune, samt Erik Peersen som har lang erfaring som turbokforfatter. Kartleggingen av de enkelte traseene for rullestol er gjort av Astri Marianne Staalesen som selv er rullestolbruker, med god bistand av hennes mann Per Svein Staalesen.

Vest-Agder fylkeskommune har som politikk å være en pådriver for tilrettelegging for funksjonshemmede. I den forbindelse er det bl.a. utarbeidet en fylkesstrategi for universell utforming. Turboka er et konkret resultat av fylkesstrategien.
Boka som er på 190 sider selges hos Midt-Agder friluftsråd i Dronningens gate 2, DNT SØR og i bokhandlere i Kristiansand. Den koster kr 198,-

Vi håper at turboka kan inspirere til at flere kommer seg ut på tur!
Veiviseren - 50 turer på hjul

av Folkestad, Torill, publisert 11. mai 2011 | Skriv ut siden