Antall lærlinger i videregående opplæring gikk ned med i underkant av 1 800 personer på landsplan fra 2009 til 2010, viser statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Det var 34 250 lærlinger i videregående opplæring per 1. oktober 2010, en nedgang på om lag fem prosent fra året før. I Vest-Agder var det i følge statistikken på samme tidspunkt 1655 lærlinger og 57 lærekandidater. Samtidig har antall elever gått opp med i overkant av 2 000. Mens det 1. oktober i fjor var 192 883 elever i videregående skole i landet var antallet for Vest-Agder 6842 elever.

Siste års telling av studenter på fagskoleutdanning i Norge viser et mye høyere tall enn tidligere. Høsten 2010 var det over 13 500 studenter i offentlige og private fagskoler.

Antall deltakere på AMO-kurs har gått tilbake i forhold til de to foregående årene. Mens deltakertallet var vel 6 400 i 2008, var det steget til om lag 8 600 i 2009, en økning på drøyt 34 prosent. Det siste året har det vært en reduksjon i antall deltakere slik at det nå er i underkant av 6 200.


av Torkelsen, Jan H., publisert 6. mai 2011 | Skriv ut siden